Denevy Logo

Šablona testovacího případu

Co je testovací případ a proč je důležitý pro vaše podnikání? Pokračujte ve čtení a stáhněte si naši metodologii testovacího případu, a dozvíte se víc.

Co je test case / testovací případ?
Testovací případ je metodický seznam kroků s postupy, vstupy a očekávanými výstupy pro konkrétní funkční požadavek nebo vlastnost v počítačovém programu. Může být napsán v různých formátech, jako jsou scénáře, vývojové diagramy a dokonce jako jednoduchý textový dokument. Hlavním účelem psaní testovacích případů je usnadnit hodnocení sady funkcí poskytnutím jasných pokynů krok za krokem, jak je otestovat.
Proč je testovací případ důležitý?
Testovací případy pomáhají zajistit, že určitá funkce nebo proces funguje tak, jak má. Je to definice chování systému (požadavky). Specifikuje spíše, co je třeba hledat, než jak systém ovládat.
Pravidla testovacího případu
Každý testovací případ by měl pokrývat pouze jeden scénář, který může způsobit defekt nebo selhání. Testovací případy by měly být napsány narativní formou, aby popisovaly přijatou akci, vstupy a očekávané výsledky. Testovací případy by měly být přiměřeně krátké a obsahovat pouze to, co je nezbytné k popisu funkčnosti testu a ke zdůraznění případných jeho slabin. Jakýkoli další obsah, který není nezbytný pro testování dané funkce, je pak spíše kontraproduktivní.
Testovací případ obsahuje:
ID testu. Obvykle se jedná o číselný nebo alfanumerický kód. Používají jej testeři a QA k třídění a seskupování souvisejících testů do testovacích prostorů, testovacích skupin nebo testovacích sad.

Název testu. Jak název napovídá, tato část stručně popisuje, co bude testem zkoumáno – vlastnost nebo funkcionalita, která má být testována.

Cíl. Několik vět popisujících záměr testu, jasně a k věci. Je to velmi důležitá součást testovacího případu, protože stanoví pravidla pro celý proces.

Reference. Mohou to být chyby, příběhy nebo požadavky na design, které budou předmětem ověření testovacím případem. Poskytuje kontext testovacího případu a ukazuje jeho původ.

Předpoklady. Test často vyžaduje splnění určitých podmínek, aby tester mohl testem projít – jsou popsány jako předpoklady testu.

Testovací nastavení. V souvislosti s předpoklady popisuje nastavení všechny prvky potřebné pro správný a bezproblémový zkušební provoz. Může to být např. verzi aplikace, nastavení zabezpečení, operační systém nebo čas a datum.

Testovací kroky. Tato komponenta obsahuje podrobný popis akcí v přesně daném pořadí, ve kterém je třeba akce provést, aby byl test dokončen.

Očekávané výsledky. To by mělo tvořit rámec toho, jak očekáváme, že systém bude reagovat na každý z popsaných testovacích kroků. Poté se porovná se skutečnou odezvou systému.

Jak napsat testovací případ
Psaní testovacích případů je velmi důležitá dovednost a byla považována za jeden z nejobtížnějších aspektů testování softwaru. Vyžaduje dobré analytické schopnosti a hluboké porozumění cílům, požadavkům a funkcím testu. Existuje několik osvědčených postupů pro psaní testovacích případů a všechny sdílejí jeden klíčový požadavek – přesnost nebo konkrétní účel každého kroku testovacího případu. Testovací případy by také měly být  úsporný co se týče zbytečných kroků nebo slov použitých v průběhu testovacího případu, aby byla zajištěna maximální účinnost. Sledovatelnost je také kritickým aspektem psaní testovacích případů, protože pokud požadavky a jejich původ nelze zpětně vysledovat, může to vést k problémům.
Typy testovacích případů
Testovací případy funkčnosti (Functionality)
Tyto testovací případy (někdy také označované jako „black box testing“) ověřují funkčnost rozhraní aplikace s a) uživatelem a b) zbytkem systému. Jedním z hlavních aspektů funkčního testování je, že není potřeba přístup k vnitřní struktuře softwaru, protože testy se provádějí externě. Testovací případy funkčnosti jsou často založeny na předdefinovaných uživatelských příbězích nebo požadovaných specifikacích systému.
Testovací případy výkonu (performance)
Tento typ testovacího případu ověřuje efektivitu systému v rychlosti a době odezvy. Jeho hlavním účelem je získat velmi přesně definovaný obrázek o výkonu systému v reálném čase, jakmile je spuštěn. Při testování výkonu se často využívá automatizace kvůli obrovskému počtu akcí potřebných k provedení těchto testů.
Jednotkové testovací případy (unit)
Jednotky nebo komponenty jsou nejmenší softwarové části, které lze testovat. Unit testování se proto obvykle skládá z velmi malého počtu vstupů a jednoho výstupu. Testování jednotek je velmi podrobně orientovaný testovací přístup, který kontroluje funkčnost jednotky jednu komponentu po druhé.
Testovací případy uživatelského rozhraní (user interface)
Testování uživatelského rozhraní (nebo UI testování) ověřuje funkčnost a výkon daných prvků GUI (grafického uživatelského rozhraní). Hlavní kvalita testování uživatelského rozhraní spočívá v jeho schopnosti odhalit chyby a chyby na cestě uživatele, jako jsou grafické nekonzistence, pravopisné chyby nebo nefunkční hypertextové odkazy. Ověřuje plynulost konkrétní cesty uživatele napříč zařízeními a prostředími – testuje se také funkčnost mezi prohlížeči nebo kompatibilita OS. Na těchto typech testů by se měl podílet konstrukční tým.
Bezpečnostní testovací případy (security)
Jak název napovídá, bezpečnostní testování ověřuje nastavení zabezpečení a oprávnění systému a ochranu citlivých dat. Testování autentizace a šifrování je často v centru pozornosti a nejběžnějším typem testů pro bezpečnostní testovací případy je penetrační testování. S tím, jak se kybernetická bezpečnost pro firmy stává stále důležitějším, roste i význam bezpečnostní testování.
Integrační testovaí případy (integration)
Integrační testování ukazuje, jak různé části softwaru spolupracují. Rozhraní, moduly a interakce musí být synchronizované, a ověření tohoto je úkolem integračního testování.
Databázové testovací případy (database)
Testování databáze má za hlavní účel ověřit správné přenosy dat v rámci systému, případně ověřit funkčnost interní databáze. Obecně se pro vytváření databázových testovacích případů využívají SQL dotazy.
Testovací případy použitelnosti (usability)
Testování použitelnosti je obvykle úkolem designérského týmu – skládá se z obecného úkolu nebo scénáře, který je třeba splnit, neposkytují žádné podrobné informace, a pozoruje, jak uživatel přirozeně interaguje s aplikací, aby daný úkol splnil. Případy testů použitelnosti pomáhají odhalit problémy a nekonzistence uživatelské zkušenosti (UX) a uživatelského rozhraní (UI) před fází přijetí uživatelem.
Testovací případy přijetí uživatele (Acceptance)
Testování přijetí uživatelem je dalším krokem po testování použitelnosti. Nezaměřuje se na konkrétní moduly nebo funkce, ale testuje aplikaci nebo systém jako celek. Cílem je zjistit, jak přijatelný, použitelný a srozumitelný je celý software pro koncového uživatele. Uživatelské akceptační testování je obvykle posledním testovacím úsilím před tím, než se produkt dostane do výroby, aby se zajistilo, že vše funguje a je na svém místě.
Regresní testování (regression)
Případy regresního testování přicházejí po každé aktualizaci softwaru nebo novém vydání, aby se zajistilo, že žádná ze změn kódu nenarušila funkčnost aplikace. V podstatě se jedná o sérii testovacích případů nebo opakovaných testovacích scénářů, které procházejí celým softwarem a kontrolují jeho stav. Automatizace testování se zde také hodí, protože jde o sérii mnoha rutinních provádění testů, které zaberou spoustu času a pracovní síly a roboti mohou ušetřit spoustu času.
Test script vs. Test case vs. Test scenario
Na první pohled mohou testovací skripty, testovací případy a testovací scénáře vypadat jako totéž, ale není tomu tak.
  • Testovací scénář - instance softwaru nebo konkrétní prostředí používané jako vstup buď pro vytváření nových testovacích případů, nebo pro využití již existujících.
  • Testovací případ - popis toho, jaká funkčnost nebo chování by se mělo testovat a jak by měly vypadat výsledky.
  • Testovací skript - podrobné a věcné kroky provádění testu.

< Zpět k metodologiím

Stáhnout

Pro stažení souboru prosím zadejte svůj e-mail

Získat soubor
Dostávejte nejnovější zprávy a speciální nabídky
Dejte nám svůj souhlas a nenechte si ujít žádné zajímavé novinky od společnosti DENEVY
Přihlásit se k odběru
O vaše data se staráme dle našich  zásad o ochraně osobních údajů
Denevy Logo
linkedininstagramfacebooktwittermedium
Rychlý kontakt
Kancelář v Praze a v Bratislavě
Tel +420 774 494 633 Email sales@denevy.eu
Další odkazy
Medium blog
Pro média
GDPR
Firemní rejstřík
Napište nám recenzi
Clutch.co
Trustpilot.com
Dotační projekty z fondů EU
EU flag
2024 © Copyright Denevy