Denevy Logo
Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR)
Icon
Základní ustanovení
Arrow
 • Správcem osobních údajů dle čl. 4 bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně osobních údajů souvisejících se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je DENEVY s.r.o., se sídlem Ocelářská 1354 /35, Libeň, 190 00 Praha 9., IČO: 02995107, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka C 226341 (dále jen: „správce“).
  • Kontaktní údaje správce:
   Adresa: Ocelářská 1354/35, Libeň, 190 00 Praha 9
   E-mail: sales@denevy.eu< br />Telefonní číslo: +420 774 494 633
   • Osobními údaji jsou veškeré informace identifikované společnosti nebo identifikované fyzické osoby, identifikovaná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo zjistit, zejména odkazem na identifikátor, např. jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, identifikátor lokality nebo k jednomu či více specifickým prvkům psychické, fyziologické, genetické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této psychické osoby.
    • Správce jmenoval věřitele pro ochranu osobních údajů.
     Kontaktní osoba: Ing. Pavel Kreipl, CSc.,
     E-mail: GDPRincident@denevy.eu,
     Telefon: +420 602 330 864
     Icon
     Zdroje a kategorie zpracovávaných dat
     Arrow
     • Správce zpracovává osobní údaje, které mu poskytnete, nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyplnění Vaší objednávky.
      • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje, které jsou nezbytné k dodržení smluvních podmínek.
       Icon
       Právní důvod a účel zpracování osobních údajů
       Arrow
       • Právním důvodem zpracování osobních údajů je účel smlouvy mezi Vámi a správcem dle čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR,
        • Souhlas se zasíláním obchodních nabídek a newsletterů dle čl. 6. odst. 1 písm. f) GDPR,
        • Váš souhlas se zpracováním přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních nabídek a newsletterů) dle čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 1 písm. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o nějaké informační společnosti v případě neobjednání produktu nebo služby.
       • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje, které jsou nezbytné k dodržení smluvních podmínek.
        • Účel smlouvy
        • Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; osobní údaje jsou vyžadovány objednávkou a jsou nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro vznik smlouvy a účel smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není správce schopen uzavřít smlouvu resp. dodržet účel této smlouvy
        • Zasílání obchodních nabídek a další marketingové aktivity.
       Icon
       Doba uchování dat
       Arrow
       • Správce uchovává osobní údaje po:
        • Dobu, která je nezbytná k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatnění nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu)
        • do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové cíle, po dobu max. 2 roky, pokud jsou údaje zpracovávány dle dohody
       • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže a listinné dokumenty budou skartovány.
        Icon
        Příjemci osobních údajů (subdodavatel správce)
        Arrow
        • Příjemci osobních údajů jsou právní subjekty, které jsou vedeny dle zpracovatelského ustanovení GDPR:
         • podílet se na dodávkách/službách/realizačních platbách na základě smlouvy,
         • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby související s provozováním webových stránek,
         • poskytování marketingových služeb.
        • Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země (země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
         Icon
         Vaše práva
         Arrow
         • Na základě podmínek GDPR máte:
          • právo na přístup k vašim osobním údajům dle odstavce 15 GDPR,
          • právo na opravu osobních údajů dle odst. 16 GDPR, případně omezení zpracování dle odst. 18 GDPR,
          • právo na výmaz osobních údajů dle odstavce 17 GDPR.
          • právo vznést námitku proti zpracování podle odstavce 21 GDPR a
          • právo na přenositelnost údajů podle odstavce 20 GDPR.
          • právo odvolat souhlas se zpracováním písemnou nebo elektronickou formou na adresu nebo e-mail uvedený v článku III. Z těchto podmínek.
         • Máte také právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
          Icon
          Podmínky ochrany osobních údajů
          Arrow
          • Správce prohlašuje, že přijal veškerá příslušná technická a organizační ustanovení k ochraně osobních údajů.
           • Správce přijal technické opatření k ochraně datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí hesel, šifrování, kamerového a zabezpečovacího systému.
            • Správce prohlašuje, že k osobním údajům má přístup pouze správcem pověřená osoba.
             Icon
             Závěrečná ustanovení
             Arrow
             • Potvrzením souhlasu na našich kontaktních formulářích prohlašujete, že jste se seznámili s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
              • Správce si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek zveřejní na svých stránkách a také zašle na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste poskytli správci.
               Naše produkty a partneři
               Juno Synapsa
               OnlyOffice PaloAlto
               Dostávejte nejnovější zprávy a speciální nabídky
               Dejte nám svůj souhlas a nenechte si ujít žádné zajímavé novinky od společnosti DENEVY
               Přihlásit se k odběru
               O vaše data se staráme dle našich  zásad o ochraně osobních údajů
               Denevy Logo
               linkedininstagramfacebooktwittermedium
               Rychlý kontakt
               Kancelář v Praze a v Bratislavě
               Tel +420 774 494 633 Email sales@denevy.eu
               Další odkazy
               Medium blog
               Pro média
               GDPR
               Firemní rejstřík
               Napište nám recenzi
               Clutch.co
               Trustpilot.com
               Dotační projekty z fondů EU
               EU flag
               2024 © Copyright Denevy